Materials per la bioconstrucció

Escollir materials sans i ecològics per casa nostra és importantíssim degut al continu contacte que hi tenim. Perquè afecten la salut i danyen al medi ambient en la seva obtenció, ús i eliminació.

Igual que amb els aliments i els electrodomèstics, en alguns països ja existeixen segells de certificació ecològica per als materials de construcció.

Els materials de construcció aconsellables són:

  • Estructures: Sistemes estructurals de fusta (cintes, entramats...), maons i blocs ceràmics, adobs, topial, ciment sense additius sintètics, cal hidràulica, ciment blanc...
  • Tancaments: Peces ceràmiques (termoargila, argila expandida...), ciments naturals, pedra natural, fusta, cartró guix, biociment...
  • Aïllaments: Suro, cànem, fibra de coco, fang, palla, cal, paper reciclat expandit (injectat en càmeres), llana natural, virutes, cotó en fulla, heraklite (fibres de fusta resinosa amb guix o ciment) o arlita (argila expandida), perlita i vermiculita (feldespats i roques expandides) si están ben segellades.
  • Impermeabilitazacions: Cubertes de peces ceràmiques, de pissarra, cautxú natural amb carboni (perquè tingui propietats conductives), làmines transpirables microscòpiques.
  • Canalitzacions: Material ceràmic, gres, argila, polietilè, polibutilè, polipropilè, cautxú. Coure per canalitzar la recollida d'aigua de les teulades. Les de ciment, per drenatges i clavegueram.
  • Revestiments: Fusta, suro, vernissos, pintures i pigments vegetals i minerals naturals, fibres naturals (cotó, jute, llana...) sense acabats tòxics i amb adhesius naturals.
Carrer Moros 5, Almenar (Segrià, Lleida)
627 424 336 / 607 221 462
Mostrant 1 resultat