Creixent

Carrer Bisbe Lorenzana 38, 1r 1ra, Girona

Creixent neix a Girona com a un espai on acollir el creixement de la persona, el seu desenvolupament, la seva evolució individual i com a espècie.

És un espai on preservar l’impuls innat que tots tenim d’anar endavant, on potenciar-lo si el tenim, on retrobar-lo si l’hem perdut, i on sanar-lo si està malmès. Impuls que no pot anar enlloc més que cap a la Salut de l’individu, de l’espècie i del seu entorn.

A Creixent ofereixen diversos serveis:

  • Mètode Padovan de REORGANITZACIÓ NEUROFUNCIONAL: Aquest mètode treballa amb el procés evolutiu de l'ésser humà, el qual forma part del nostre programa genètic. Els nostres sentits (tacte, equilibri, oïda, olfacte, vista,...) són les antenes que utilitza el sistema nerviós per comunicar-nos amb el món exterior. Segons l’estat d’aquests sentits i el de les vies neurològiques amb què es connecten, la nostra resposta serà més o menys adequada a la situació. Un processament inadequat de la informació ens pot provocar dificultats en l’orientació espacial, en l’organització de respostes motrius, en la parla i el llenguatge, en l’elaboració del pensament, per tant en els aprenentatges, en el maneig de les emocions, en les relacions socials, en trobar el nostre lloc en la família, etc. Aquest mètode està dirigit a persones amb dificultats de parla i/o de llenguatge, d’aprenentatge de la lecto-escriptura o d’altres àrees, a qui té alguna discapacitat, i a tothom que vulgui millorar aspectes de la seva vida en general o alguna aptitud en concret (millorar l’eficàcia en algun esport, a la feina, en la comunicació, a nivell corporal, motriu, emocional, intel·lectual, d’organització, etc.). També a qui per motius d’accident o malaltia ha perdut alguna facultat.
  • Psicoteràpia individual, familiar i grupal.
  • Teràpia Crani-SacralLa teràpia crani-sacral és un sistema de teràpia corporal molt subtil i delicat, sent en l'actualitat una tècnica de prevenció, diagnòstic i tractament. S'aplica mitjançant tocs suaus en diferents parts del cos, amb el client vestit i acomodat en una camilla. Amb bebès, de vegades, és necessari realitzar la sessió en braços. Amb nens més autònoms, la sessió discorre en moltes ocasions entre jocs, dibuixos, anades i vingudes i sempre, amb el màxim respecte pel seu procés vital.
  • Flors de Bach.
  • Biodinàmica pre i perinatal.
  • Teràpia psicocorporal.
  • Gestalt.
  • Tècnica Alexander: La Tècnica Alexander és una eina d’educació per la salut que ens ensenya a tenir cura del nostre cos, del nostre equilibri, en els actes i activitats de la vida quotidiana. Durant el procés de reeducació, l’alumne aprèn a identificar i a deixar de fer allò que no és necessari en els seus moviments, reaccions i interaccions.