Política de privacitat

La pàgina web http://www.espainaturalment.cat (en endavant Espai NaturalMent) en compliment del que estableix LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, l’informa que les dades personals facilitades, seràn emmagatzemades en un fitxer de dades de caràcter personal, inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, titularitat del Domini (Naturalment) , que en cap cas seran cedides o comunicades a tercers.

L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza sempre amb el seu consentiment i amb la finalitat exclusiva de mantenir-lo informat sobre la informació en la qual es troba interessat, així com el seguiment comercial i la finalitat estadística. Podeu veure més sobre l’ús de les cookies a la pàgina d’informació sobre l’ús de les Cookies.

Espai NaturalMent té implementades totes les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 994/99, per tal de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar l’accés per part de tercers no autoritzats .

L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant la comunicació escrita a qualsevol de les opcions de contacte proporcionades.