Productes fitosanitaris

Un producte fitosanitari o plaguicida, és aquella substància destinada a combatre insectes (insecticida), àcars (acaricides), mol·luscs (molusquicides), roedors (rodenticides), fongs (fungicides), males herbes (herbicides), bacteris (antibiòtics i bactericides) i d'altres formes de vida animal o vegetal. 

L'ús de productes fitosanitaris ajuda a resoldre els problemes que s'ocasionen a l'hora de cultivar les terres. Tot i així, s'ha de tenir en compte que qualsevol producte que s'aboca repercuteix sobre el medi ambient i sobre les persones que consumeixen els productes conreats. Per sort, existeixen productes fitosanitaris naturals i innocus per la salut i la terra.

Terrassa, (El Vallès Occidental, Barcelona)
686 67 67 49
Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
607 40 11 80
Mostrant 2 resultats