Minerals, orgonites i espelmes

¿Què és i com funciona un orgonite? La base de la tecnologia està constituïda per 3 elements: resina, metall i quars. Els metalls absorbeixen les ones de l'ambient (telefonia, microones, equips elèctrics, etc.) i les dirigeixen a l'interior del dispositiu. La resina atrapa aquesta energia a l'interior donant temps al quars per actuar. Aquest, comprimit per la resina, genera un flux d'electrons que se sumen a l'ona desvitalitzada, convertint-la en energia positiva. Per tant es pot definir com un element electromodulador, filtrant tot tipus de radiacions i estabilitzant el medi. No és necessari recarregar-los.