Geobiologia

La geobiologia és la ciència centrada en l'estudi de les influències de la terra sobre la vida. Estudia les energies que de forma natural emanen de la terra i tenen un impacte sobre l'organisme. Que en una exposició perllongada pot derivar en problemes de salut.

Un estudi geobiològic de casa nostra o del nostre lloc de treball, ens ajudarà a saber si estem exposats a geopaties (energies perjudicials) i saber com hauríem de reestructurar la posició del mobiliari per tal d'evitar-les.

Mostrant 2 resultats