Feng Shui

El Feng Shui (vent i aigua) és un art i una ciència mil·lenària que va néixer a la Xina i que fins ben entrat el segle passat, va influir de forma decisiva en la cultura d'aquest poble. A partir de l'observació de la natura, els savis xinesos van descobrir que existeixen una sèrie de corrents energètiques que influeixen de manera decisiva en la nostra salut física i mental. Controlar aquestes energies per a què ens reportin beneficis i ens ensenyin a respectar el nostre medi ambient per viure en harmonia són els objectius del Feng Shui.