Compostatge domèstic

El compostatge és un procés natural de transformació de les restes orgàniques en el que s'obté un recurs molt valuós: el COMPOST, un adob orgànic i natural apte per a tot tipus de plantes i conreus.