Teràpia Orgònica RA

La teràpia orgònica és un reequilibri energètic de la nostra ànima. Els Orgonitas específics se situen en llocs concrets per harmonitzar respectant el ritme i mesura de cada persona en el seu present.