PNL

La Programació Neurolingüística, o PNL va ser establerta per John Grinder, professor de lingüística, i Richard Bandler, llicenciat en ciències de la informació. Quan en 1970 van interessar-se en diversos camps, les teràpies de família, la Gestalt, la hipnoteràpia i l'antropologia per extreure'n els elements clau. A aquestes els hi van afegir la seva pròpia experiència i comunicació.

El sistema resultant, el PNL, té diversos components, cada un d'ells relacionat amb diferents tècniques terapèutiques. Així, el component lingüístic intenta explorar el sentit profund i el significat de les paraules que utilitza. El cas d'una persona que descriu alguna cosa i utilitza la paraula "sempre" pot ser diferent segons si el que vol dir realment és "sempre", "quasi tot el temps" o bé "alguna vegada". El component neurològic tracta la forma en què el pensament afecta l'estat físic, i a la inversa, i també el mode en què les persones interioritzen les experiències, per exemple, visuals o verbals. El PNL també s'interessa pels moviments corporals, la postura i els moviments dels ulls, i per la manera com les persones accedeixen a la informació i la processen.

Durant una sessió de PNL la persona és introduïda a canviar certs patrons de llenguatge i d'expressió corporal per què pugui comunicar-se de manera més efectiva, el que també facilita el canvi personal.

Vía Layetana, 57, 3º 3ª, Barcelona
606 167 084
Carrer de la Reina Amàlia, 16 local, Barcelona
93 443 44 07 / 627 81 44 34 (Mobile)
L'Ametlla del Vallès i Barcelona (Vallès Oriental, Barcelona)
622 204 207
Mostrant 7 resultats