PNL

La Programació Neurolingüística, o PNL va ser establerta per John Grinder, professor de lingüística, i Richard Bandler, llicenciat en ciències de la informació. Quan en 1970 van interessar-se en diversos camps, les teràpies de família, la Gestalt, la hipnoteràpia i l'antropologia per extreure'n els elements clau. A aquestes els hi van afegir la seva pròpia experiència i comunicació.

El sistema resultant, el PNL, té diversos components, cada un d'ells relacionat amb diferents tècniques terapèutiques. Així, el component lingüístic intenta explorar el sentit profund i el significat de les paraules que utilitza. El cas d'una persona que descriu alguna cosa i utilitza la paraula "sempre" pot ser diferent segons si el que vol dir realment és "sempre", "quasi tot el temps" o bé "alguna vegada". El component neurològic tracta la forma en què el pensament afecta l'estat físic, i a la inversa, i també el mode en què les persones interioritzen les experiències, per exemple, visuals o verbals. El PNL també s'interessa pels moviments corporals, la postura i els moviments dels ulls, i per la manera com les persones accedeixen a la informació i la processen.

Durant una sessió de PNL la persona és introduïda a canviar certs patrons de llenguatge i d'expressió corporal per què pugui comunicar-se de manera més efectiva, el que també facilita el canvi personal.

L'Ametlla del Vallès i Barcelona (Vallès Oriental, Barcelona)
622 204 207
Carrer de la Reina Amàlia, 16 local, Barcelona
93 443 44 07 / 627 81 44 34 (Mobile)
Carrer Muntaner 95, Barcelona i Miquel Angel 8, L´Escala (Girona)
606 167 084
Mostrant 7 resultats