Meditació

La meditació és considerada per uns com una teràpia mental i per altres com un mètode per serenar la ment  i per combatre les conseqüències de l'estrès. La idea bàsica de la meditació és invertir la tendència quotidiana a deixar-nos controlar pels nostres pensaments i emocions.

Així doncs, podríem definir-la com una activitat que elimina els estímuls externs de la ment per aconseguir un estat de serenitat i presa de consciència.