Logopèdia integrativa

La logopèdia integrativa estudia la comunicació humana gràcies als sentits que hi estan relacionats. Amb la veu, la parla, el llenguatge i l'audició (sentir i entendre), es poden detectar possibles trastorns tant en nens com en adults.

Segons l’estat d’aquests sentits i el de les vies neurològiques amb les quals es connecten, la nostra resposta a les situacions donades seran més o menys adequades. Es tracta de recapitular les fases naturals d'evolució de l'ésser humà, per tal de refer i consolidar les connexions nervioses. Aquest mètode pot ajudar a persones que tenen dificultats de parla i/o de llenguatge, d’aprenentatge de la lecto-escriptura o d’altres àrees, a qui té alguna discapacitat, i a tothom que vulgui millorar aspectes de la seva vida en general o alguna aptitud en concret (millorar l’eficàcia en algun esport, a la feina, en la comunicació, a nivell corporal, motriu, emocional, intel·lectual, d’organització, etc.). També a qui per motius d’accident o malaltia ha perdut alguna facultat.

Mostrant 1 resultat