Gestalt

La psicologia de la Gestalt, es va fer popular a Europa a la primera meitat del segle XX, en gran part va ser una reacció contra la rigidesa de la psicologia freudiana. Els psicòlegs de la Gestalt van interessar-se per la percepció i el pensament i no pel condicionament estímul-resposta, considerant molts aspectes de la percepció, la memòria i els processos d'aprenentatge com "un tot" que no podien descompondre's en elements més petits.

La teoria Gestalt defensa que els problemes sorgeixen quan els límits són molt rígids, perquè fan que l'individu s'aïlli i es torni incapaç d'assumir responsabilitats; defensen la importància del "aquí i l'ara", no el passat i el futur, perquè afecten les nostres percepcions i que hem d'aprendre a viure les nostres vides segons les nostres necessitats en comptes de complir els desitjos i esperances dels altres.

La Gestalt, com a teràpia humanista tracta d'estimular als pacients a reintegrar les seves personalitats, a ser més conscients d'ells mateixos i del seu món i a fer-se responsables de les seves accions.

Mostrant 6 resultats