Flors de Bach

Les Flors de Bach reben el seu nom gràcies al Dr. Edward Bach. Bach treballava com a metge fins que van diagnosticar-li un tumor i tres mesos més de vida. Va decidir llavors que destinaria la resta dels seus dies a l'estudi. Passats 3 mesos havia millorat, degudament a què fer el que li agradava i el nodria com a persona. L'any 1919 comença els estudis d'homeopatia, fascinat pel fet que els remeis naturals puguin curar els malalts.

En aquella època va trobar 6 flors dotades d'evidents propietats terapèutiques amb les quals va crear els primers remeis. Un temps després va anar trobant gràcies a la intuïció les altres flors que actualment componen el 38 remeis naturals que es troben a la base de la floriterapia.

"Tota malaltia, no és més que una manifestació física d'un malestar, d'un trastorn a causa d'una condició mental que altera l'equilibri del cos" deia.

Les Flors de Bach es poden definir com a les plantes que tenen la capacitat d'alleugerir els mals de l'ànima. Perquè en curar les nostres emocions curem directament els mals físics derivats.