Biodescodificació (Bioneuroemoció)

La BioNeuroEmoció estudia la correlació entre les emocions inconscients desencadenades per situacions que l'individu viu com un impacte, la seva expressió i localització a nivell del sistema nerviós i les modificacions que provoca en la seva biologia. Aquestes modificacions poden manifestar-se com un símptoma o malaltia o com un trastorn de la conducta que la BNE concep com un mecanisme d'adaptació biològica, també s'inclouen els comportaments inconscients que es transmeten de generació en generació.

La BNE, integra noves metodologies que permeten que el consultant sigui capaç de treballar amb els seus propis programes, amb els que funciona en la seva vida quotidiana, per transformar-los.