Somatic Horse Experience

Mas Casanova, Sora, (Comarca d'Osona, Barcelona)

La Marta treballa fent constel·lacions familiars amb cavalls, portant el problema a una teràpia grupal o privada on es representen aquests casos, sempre amb amor i respecte, sense jutjar cap dels familiars que us van precedir.

El client tria entre els cavalls del grup els que faran de representants d’aquells membres de la seva família que estan involucrats en el problema que ha plantejat. L’elecció es realitza amb l’assessorament del terapeuta i havent exposat el cas prèviament.

Així, podreu ordenar, estimar, respectar, entendre, curar, créixer, valorar i sanar-vos vosaltres mateixos, a la vostra família … i sobretot no deixar als vostres descendents, el que no voleu per vosaltres.

El fet d’utilitzar cavalls en una constel·lació familiar i no persones com a representants, proporciona un moviment més net i clar, lliure de judicis humans, sense condicionaments de les actituds dels representants. La resolució i el vincle són més ràpids. Els cavalls utilitzats viuen junts, es coneixen i tenen unes relacions ja establertes entre ells.