Emonutrició

Centro Médico Maresma. Carrer de Dolça de Provença, 4, Barcelona

En Josep Maria ha creat un nou concepte, l'EMONUTRICIÓ. Una teràpia que t'ensenya a reconèixer quina emoció et mou a menjar el que menges, partint dels principis de la Medicina Tradicional Xinesa,  per aconseguir les eines que necessites per recobrar la salut i modular les emocions que afecten la teva sensació de benestar. Així és pot minimitzar e inclús solucionar les molèsties que ocasionen aquestes alteracions mitjançant l'ús d'aliments i herbes medicinals del nostre entorn de forma personalitzada.

L'estudi de l'Emonutrició és recolza en l'experiència empírica de més de 3000 anys d'antiguitat dels Principis Fonamentals de la Medicina Tradicional Xinesa, així com dels nous estudis sobre psiconeuroinmunologia, i més recentment les neurociències i l'epigenètica que han demostrat que el que anomenem "malalties" no existeixen com a tals, sinó que es tracta de respostes biològiques compensatòries davant un estímul determinat. Les "malalties" són una forma que té l'organisme de respondre als desequilibris emocionals i mediambientals que patim diariament.

El concepte d'Emonutrició es basa en què la nostra vida la veiem segons les nostres emocions i per aquella informació que ens arriba a través dels sentits. En aquest estat emocional l'ésser humà respon de forma automàtica a nivell fisiopatològic.

En JOSEP MARIA és Terapeuta Emotivo-Nutricional, diplomat en Infermeria, graduat en Medicina Tradicional Xinesa, té el Màster en Ciències Sensorials, és tècnic especialista en Dietètica i nutrició i col·labora en CRESCA (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari) de la UPC.